35m . . H r u .6 o e .1 o L _. u A ..H I. . » ‘ aw .v w I x J . .11 k. C c. ‘  t z W x. . .. . o e‘  L. c t _ u c . ,W P . )O‘ .). 3, t I h... I ,. .1 i r  4 A.ll fi . .J; ,‘ ‘ ’l. . , R. ._ ._ _ ., 4 K '1. fl .. g f. .. V“ I a s _ _, . .H W» _ . ht ahead, you 80 around the corner 7‘ '3 g If you can’t go straig CHER Q. .flua‘ on I U u . r" c. .c a . .n .3 h .w {a . . . 1., . . a . . w. .m ' l https://inspirational.ly

“If you can’t go straight ahead, you go around the corner!” Cher! [1920×1200]