“SllGGESSHIl ' m! .IIIAVEHAI%  SIIGEESSFIII Hg! HAVE Ill) 1% SflGGESSHIlI'E HAVEWIIIIII ' V w TIIEVIIISTIIII -, THESEFEEIINGS ’. ; Storming! fitmmmqypmswfimm, / ' — ’ ‘4 " F~~y . .¥ — “ , r...‘ o _ https://offbeatquotes.com

“SllGGESSHIl ' M! .IIIAVEHAI% SIIGEESSFIII Hg! HAVE Ill) 1% SflGGESSHIlI'E HAVEWIIIIII ' V W TIIEVIIISTIIII -, THESEFEEIINGS ’. ; Storming! fitmmmqypmswfimm, / ' — ’ ‘4 " F~~y . .¥ — “ , R...‘ O _