WIICII IIIIYiIlg and SBIIiIlg are COIIII'0IICII IIY legislation, the “I“ lllillgS l0 be INDIIQIII and sold 1' .f l , . w t".  x  ‘ x; f‘ \ . ',‘  «fl , _ . 4 '3‘  ‘ ‘ l ‘9 ‘ . 5% '- ' '9 ‘. 4 . I¢ [// are legislators. https://offbeatquotes.com

WIICII IIIIYiIlg And SBIIiIlg Are COIIII'0IICII IIY Legislation, The “I“ LllillgS L0 Be INDIIQIII And Sold 1' .f L , . W T". X ‘ X; F‘ \ . ',‘ «fl , _ . 4 '3‘ ‘ ‘ L ‘9 ‘ . 5% '- ' '9 ‘. 4 . I¢ [// Are Legislators.