WIIII IIIIIIIIIIIIS IIIE PIISI, IIIINIIIIIIS ' IIIE IIIIIIIIE ..WIIII IIIINIIIIIIS  raj IIIE PBISINI, 4:“_44_4 4~ https://inspirational.ly

“Who controls the past controls the future… who controls the present controls the past.” George Orwell [640×480]