“With guns you - can kill Yo'u;safza ' "1'. https://offbeatquotes.com

“With Guns You - Can Kill Yo'u;safza ' "1'.